Start Insurance
Что конкретно вы получаете по своему полису
Все и так знают, но мы напишем:
 1. Бесплатное медицинское обслуживание
  в поликлиниках и больницах по всей Чехии.
 2. Прямой контракт со страховой компанией
  и круглосуточную поддержку внутреннего страхового ассистанса от компании Pojištovna VZP a.s.
 3. Лечение зубов и компенсацию покупки медикаментов.
 4. Страховые выплаты до 2 млн. чешских крон.
 5. Возможность дополнительного страхования по программе „Новорожденный“,
  включающую оплату расходов в случае послеродового ухода за новорожденным ребенком застрахованной матери.
 6. Возможность дополнительного страхования занятий профессиональным спортом.
 7. Возможность дополнительного страхования медицинских расходов для стран Шенгенской зоны.
 8. Преимущества Комплексного страхования Exclusive:
  • Возможность выбора лимита страхового возмещения – 2,5 млн. чешских крон, 4,5 млн. чешских крон или 6,5 млн. чешских крон.
  • В отличие от других продуктов коммерческого медицинского страхования, не имеет никаких исключений из страхования.
Приходите к нам
Нас уже более 21 500 довольных клиентов
— Тысячи клиентов не могут ошибаться!
Екатерина наша хорошая клиентка
Вы можете получить полис за 15 минут
в нашем офисе.

Společnost START INSURANCE s.r.o., je povinna dodržovat Zákon č. 170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"). V souladu s tímto zákonem nastavila mechanismus, který umožní hlásit porušení nebo hrozící porušení tohoto zákona, jiných právních předpisů v rozsahu, v jakém se vztahují k distribuci pojištění nebo zajištění a přímo použitelných předpisů Evropské unie v oblasti distribuce pojištění prostřednictvím zvláštního, nezávislého a samostatného komunikačního kanálu.

Oznamovatelem může být jakákoliv osoba, která pojme podezření na porušení nebo hrozící porušení zákona.

Hlášení je možné provést:
— prostřednictvím písemného podání zaslaného na adresu START INSURANCE s.r.o., oddělení compliance, Washingtonova 1567/25, 110 00 – Nové město — elektronicky na adresu: whistleblowing.startin@seznam.cz  (do předmětu podání uveďte prosím slovo: whistleblowing)

Společnost START INSURANCE zajišťuje ochranu poskytnutých osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy.